Webinar – Noodmaatregelen overheid vanwege het coronavirus

Webinar – Noodmaatregelen overheid vanwege het coronavirus – donderdag 26 maart, 10.30 uur.

Omdat we veel vragen van ondernemers krijgen over de noodmaatregelen voor werkgevers/ ondernemers die de overheid heeft aangekondigd, gaan we wekelijks een kort webinar houden met uitleg en de mogelijkheid om vragen te stellen. Van een aantal regelingen zijn de uitgangspunten nog niet helemaal helder en/of de meldpunten nog niet geopend. Ook hierover zullen we je informeren.

Klik rechtsonder op ‘Aanmelden’ en je ontvang per e-mail de link om deel te nemen. Mocht je niet kunnen deelnemen maar je wilt wel meer informatie, neem dan contact met ons op.

DIT WEBINAR IS AFGEROND -> bezoek deze pagina m.b.t. het laatste nieuws en de mogelijkheid om je aan te melden voor het nieuwe webinar

Meewerkende kinderen belonen

Jouw kinderen laten meewerken in de onderneming kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Door het uitbetalen van loon aan jouw kinderen wordt de belaste winst van jouw bedrijf verminderd en je kinderen kunnen gebruikmaken van de heffingskortingen en eventuele lagere tariefschijven.

Er zijn de volgende mogelijkheden om dit te regelen:

  1. het aangaan van een arbeidsovereenkomst (echt dienstverband)
  2. het aangaan van een arbeidsverhouding die wordt overheerst door de familierelatie (fictief dienstverband);
  3. het aangaan van een samenwerkingsverband.

Ad 1. Arbeidsovereenkomst
Indien je overgaat tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst is het belangrijk dat je deze arbeidsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden sluit als met eventuele andere werknemers. Voor deze mogelijkheid kan dan ook een reguliere arbeidsovereenkomst worden gebruikt. Met het sluiten van een arbeidsovereenkomst ben je verplicht loon/salaris uit te betalen. Hierbij moet je ook maandelijks een loonstrook maken en elk jaar een jaaropgave verstrekken. Veelal zal een arbeidsovereenkomst met je kind een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn (lage WW-premie 2,94%), er kan echter ook gekozen worden voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (hoge WW-premie 7,94%).

Voordeel
Als je ervoor kiest om een arbeidsovereenkomst te sluiten met je kind, zijn de loonkosten voor de onderneming aftrekbaar. Het kind moeten over het loon wel inkomstenbelasting betalen. In veel gevallen zal er echter per saldo een voordeel zijn. Het loon van je kind wordt namelijk eerst verlaagd met de heffingskortingen voordat de belasting wordt berekend. De hoogte van dit voordeel is afhankelijk van het loon dat je overeenkomt en van de hoogte van de winst. Bij een arbeidsovereenkomst is het meewerkende kind verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dit levert een voordeel op omdat het kind hierdoor aanspraak kan maken op een ziektewet- of werkloosheidswetuitkering.

Ad 2 Fictieve dienstbetrekking
Als je een arbeidsverhouding aangaat met je kind die overheerst wordt door de familierelatie en het kind is minimaal 15 jaar, dan is er sprake van een fictieve dienstbetrekking voor de loonbelasting. Als het meewerkende kind een fictieve dienstbetrekking heeft, is de ouder inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en premies volksverzekeringen. Tevens moet hij de werkgeversheffing ZVW betalen en voldoen aan de bijbehorende administratieve verplichtingen, denk hierbij aan het bewaren van een kopie van het identiteitsbewijs. Bij een fictieve dienstbetrekking is je kind niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er worden geen sociale lasten afgedragen door de inhoudingsplichtige.

Onder bepaalde voorwaarden kun je bij een fictieve dienstbetrekking onder de vereenvoudigde regeling meewerkende kinderen vallen.
Voorwaarden om onder deze regeling te vallen zijn:

• Er is sprake van een eenmanszaak, VOF, CV of maatschap;
• je hebt vóór de eerste uitbetaling de naam, het adres en het burgerservice nummer van je kind in de administratie opgenomen;
• het kind werkt in een onderneming van zijn ouders;
• het kind behoort tot je huishouden;
• het kind is minimaal 15 jaar;
• het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
• het kind heeft geen winst uit onderneming;
• je hebt toestemming van de Belastingdienst.

Behoren tot huishouden
Je kind behoort in ieder geval tot je huishouden indien jullie op hetzelfde adres staan ingeschreven (samenwonen) en het kind (gemiddeld) minstens vier nachten per week thuis slaapt.

Toestemming Belastingdienst
Daarnaast is het erg belangrijk toestemming van de Belastingdienst te vragen alvorens de vereenvoudigde regeling toe te passen. Indien je geen toestemming hebt, gelden de normale administratieve verplichtingen.

Voordelen
Indien je aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, mag je de vereenvoudigde regeling meewerkende kinderen toepassen. Deze regeling houdt in dat je maar één keer per jaar aangifte loonheffingen moet doen, een maand na afloop van het kalenderjaar. Voor de aangifte geldt een apart loonheffingsnummer voor meewerkende kinderen, die je kunt aanvragen bij de Belastingdienst. Een ander voordeel van de regeling is dat je geen loonstaten in hoeft te vullen, wel moet je een loonspecificatie bewaren bij de administratie. Daarnaast moet je altijd de loonheffingskorting toepassen.

Ad 3 Ondernemerschap
Je kunt er ook voor kiezen een samenwerkingsverband met je kind aan te gaan. Dit gaat op dezelfde manier als het aangaan van een samenwerkingsverband met je partner. Je zult dan echter geen gebruik maken van een man-vrouwfirma maar eerder van een VOF. Indien je een onderneming met rechtspersoonlijkheid bezit, bijvoorbeeld een BV zal je kind aandelen moeten inkopen. Voor het inkopen van aandelen is vaak veel geld nodig dat het kind niet heeft. Deze mogelijkheid zal hier dan ook buiten beschouwing worden gelaten.

Rechtsvorm aanpassen
Indien het aangaan van een samenwerkingsverband de beste optie is, moet je je rechtsvorm aanpassen. Hiervoor is onder andere registratie bij de Kamer van Koophandel en bij de Belastingdienst nodig. Het aangaan van een samenwerkingsverband is niet de gemakkelijkste keuze. Indien je een samenwerkingsverband aangaat en daarmee je rechtsvorm aanpast zal de Belastingdienst dit namelijk beschouwen als een staking van de oude onderneming, inclusief afrekening. Vervolgens moet je bij de Belastingdienst melden dat je een nieuwe onderneming bent gestart en krijg je bijvoorbeeld ook een nieuw BTW nummer.

Voordeel
Voordeel bij een samenwerkingsverband is wel dat jullie beide recht hebben op de ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigen- en startersaftrek. Tevens kan de winst door tweeën worden verdeeld waardoor er minder (of geen) winst in de hoogste schijven van de inkomstenbelasting (meer) valt.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Bron: https://tophrdesk.nl/ (waarmee wij met volle tevredenheid samenwerken).

#slimmeklant: Stephan Dijkstra -Het Arbeidsdeskundig Collectief

Stephan Dijkstra – Het Arbeidsdeskundig Collectief

Kun je wat over jezelf vertellen?

Ik heb 15 jaar in loondienst  gewerkt als personeelsadviseur bij diverse bedrijven. Verzuim, re-integratie, mensen en werk zijn altijd een rode draad geweest in mijn loopbaan. Ik heb besloten om mij verder te verdiepen in re-integratie en heb in april 2016 de opleiding van arbeidsdeskundige afgerond. In april 2017 heb ik de stap gezet naar zelfstandig ondernemer. Eerst als ZZP’er en vanaf september 2019 ben ik met Monique Mijnders Het Arbeidsdeskundig Collectief gestart. 

Ons bureau ondersteunt en adviseert werkgevers bij re-integratie. Wij voeren arbeidsdeskundige onderzoeken uit, geven advies over werkhervatting en wetgeving en ondersteunen in het re-integratieproces.  

Van onze klanten krijgen wij regelmatig te horen dat wij de (vaak in gewikkelde) wetgeving praktisch kunnen uitleggen en onze adviezen pragmatisch zijn. 

Waarom ben je gaan ondernemen?
Ik vind het leuk om te bouwen en zaken op te zetten. Ik heb dat in mijn functies in loondienst altijd kunnen doen. Een aantal jaren geleden begon het toch te kriebelen en ben ik ondernemer geworden omdat ik merkte dat mijn ideeën soms niet pasten in de bestaande structuren. Ook in de arbeidsdeskundige wereld proberen wij het toch net wat anders aan te pakken dan onze collega’s en dat werkt goed vanuit ondernemerschap.  

Wat zijn de grootste uitdagingen voor jou als ondernemer?
Wij willen groeien met ons bedrijf, maar niet zo groot dat het afstandelijk wordt. Wij willen persoonlijke aandacht geven richting werkgevers en werknemers. Ons doel is om landelijk te werken met lokale kennis en aandacht. 

Wie/wat inspireert jou?
Ik zal nooit vergeten dat ik stage ging lopen en de directeur van dat bedrijf maakte bewust tijd (ondanks zijn zeer drukke agenda) om met mensen te praten en oprecht aandacht te geven. Daardoor durfde iedereen ook met hem te spreken en wist hij veel over de mensen. Mensen die oprecht aandacht geven aan anderen, inspireren mij. 

Welke tip heb je voor andere ondernemers?
Het is wat afgezaagd na de vorige vraag: Blijf aandacht geven, hoe lastig dat soms kan zijn. Het laat mensen groeien en mensen voelen zich gewaardeerd. Het zorgt er vaak in de re-integratie voor dat een terugkeer naar werk net iets makkelijker loopt en mensen sneller terugkeren op de werkvloer. 

Hoe blij ben je met Slimmeboekhouding?
Zeer blij. Boekhouden is niet mijn hobby en ik weet nog goed dat ik toen ik net startte, ik vaak op de zondag voor de deadline nog mijn btw-aangifte moest doen. Dat kan anders dacht ik en dat klopt. Slimmeboekhouding neemt mij werk uit handen, staat altijd klaar bij vragen en door de automatisering is gegevens aanleveren simpel en kan ik altijd direct mijn cijfers zien. 

Wil je meer weten over Het Arbeidsdeskundig Collectief: klik hier

Welkom op onze nieuwjaarsborrel op 17 januari in het Office Centre Alkmaar

Op vrijdag 17 januari ben je van harte welkom op de nieuwsjaarborrel van Slimmeboekhouding i.s.m. het Office Centre Alkmaar!

Onder het genot van een hapje en drankje tonen we graag ons nieuwe (instore) kantoor en het Office Centre Ondernemersplein. Vergroot je netwerk en ontmoet vele andere leuke ondernemers.

Adres: Koraalstraat 5a – Alkmaar. Tijd: 15.00 – 18.00 uur.

Tussen deze tijden ontvang je tevens 10% korting op het gehele assortiment van het Office Centre (excl. Apple en PostNL).

#slimmeklant: Danielle Meijer – CBDjeltje en Healthyjeltje

Danielle Meijer – CBDjeltje en Healthyjeltje

Danielle Meijer

Kun je wat over jezelf vertellen?

Ik ben een moeder van 2 jongens en woon samen met hen in Castricum in een superfijn huis. Verder heb ik gezellige vriendinnen om mij heen en hou ik mij eigenlijk 24/7 bezig met een gezond lichaam en geest! Ik ben een aantal jaar geleden begonnen als blogger over gezond eten waarna ik mij heb omgeschoold naar voedingsdeskundige. Daar is 2 jaar geleden CBD olie (cannabisolie/hennepolie) bij gekomen en daar ben ik nu het grootste gedeelte van mijn tijd mee bezig. Superleuk want een heel bijzonder en fantastisch product. Mits je die van CBDjeltje gebruikt natuurlijk 😉
Ik adviseer mensen over het gebruik van CBD olie producten en heb een webwinkel. Enorm spannend en enerverend om hier mee bezig te mogen zijn in deze tijd.

Waarom ben je gaan ondernemen?
Ik ben in mei 2016 officieel gestart simpelweg omdat ik altijd al voor mezelf iets wilde beginnen. Het voelt geweldig om zelf met iets bezig te zijn van het begin tot het eind. Je leert er ontzettend veel van en het geeft mij voldoening. Ik ben gewoon hartstikke trots op mezelf! 🙂

Wat zijn de grootste uitdagingen voor jou als ondernemer?
De grootste uitdaging voor mij is om ervoor te zorgen om onder de aandacht te komen/blijven bij mensen. En dat is zonder een groot budget niet eenvoudig want je bent nooit de enige. Hoe bereik je mensen op een originele manier en hoe hou je je klanten vast. Ook het besef dat je nooit rustig achterover kunt leunen, kan weleens stress geven.

Wie/wat inspireert jou?
Ik sta eigenlijk altijd “aan”. Dat betekent dat ik continue om mij heen kijk om informatie en ideeën op te doen. In de praktijk is dat meestal iets op social media of soms heb ik zelf gewoon een mieters idee dus dan ben ik mijn eigen inspirator!

Welke tip heb je voor andere ondernemers?
Probeer niet teveel te jagen en laat ook eens even de controle los. Soms komen er dan juist heel mooie dingen op je pad zoals mensen die je upliften!

Hoe blij ben je met Slimmeboekhouding?
Heel erg blij! Het neemt me heel veel uit handen. Het voelt vertrouwd en ik kan ervan uitgaan dat zaken die er toe doen voor wat betreft de belasting, mij als zelfstandig onderneemster verteld worden. Dat bleek deze week toen ik gebeld werd door Willem met helaas geen fijne maar wel belangrijke informatie voor 2020.

Wil je meer weten over Danielle Meijer haar bedrijven? Klik op onderstaande links:
https://cbdjeltje.com
https://healthyjeltje.com

#slimmeklant: Nienke Blom – Libelle levensafronding & uitvaartbegeleiding

Kun je wat over jezelf vertellen?

Nienke Blom

Mijn naam is Nienke Blom en mijn bedrijf heet Libelle levensafronding & uitvaartbegeleiding:
Liefde voor het leven. Ik begeleid stervenden en families in het acceptatie-proces: het aangaan van doodgaan en loslaten. Daar horen praktische, emotionele, relationele, lichamelijke, spirituele zaken bij. Ik voel en vraag wat er nodig is. Mijn netwerk is groot en deel ik graag. Professioneel, persoonlijk met oog voor detail.

Waarom ben je gaan ondernemen?
Omdat ik niet in een bestaand bedrijf paste. Omdat ik families wil begeleiden gedurende een uitvaartperiode op een manier die hen past, tijd besteden die nodig is en alles leveren tegen inkoopprijs met een begeleidingstarief voor mijn dienstverlening.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor jou als ondernemer?
Wensen dat mensen gespreid overlijden – waar ik uiteraard en gelukkig, geen invloed op heb. Ik kan zelf 2 families tegelijk begeleiden en dan zit ik ‘vol’. Daarom besteed ik veel tijd aan mijn netwerk – en kan ik altijd een passende collega aandragen.

Wie/wat inspireert jou?
De overledene, en de familie met hun verhalen & gevoelens & vragen & wensen.
Steeds weer is het anders, en word ik naar het puntje van mijn stoel gehaald voor een oplossing, dan weer zit ik rustig achterover te luisteren naar verhalen.

Welke tip heb je voor andere ondernemers?
Volg je gevoel. Dan bind je een mooi klantenbestand aan je en bouw je een fijn en betrouwbaar netwerk op. En heb je plezier en voldoening.

Hoe blij ben je met Slimmeboekhouding?
Dankzij Slimmeboekhouding heb ik dagelijks overzicht van mijn inkomsten en uitgaven. Én krijg waardevolle uitleg waardoor ik zelf ook slimmer ben geworden. Boekhouding, een zwart gat drie jaar geleden, is echt interessant geworden. En géén gedoe met aangiftes, alles wordt door Slimme Boekhouding geregeld!

Wil je meer weten over Libelle levensafronding & uitvaartbegeleiding?
Klik hier om de website te bezoeken.

#slimmeklant: Hans Luijendijk – Mental Coaching

Hans Luijendijk- Mental Coaching

Hans Luijendijk
Hans Luijendijk

Kun je wat over jezelf vertellen?
Bovengemiddeld gedreven en betrokken creator van succes en voldoening voor mensen in organisaties en topsport.

Waarom ben je gaan ondernemen?
Omdat ik in organisaties en in topsport regelmatig zag dat het ontbrak aan resultaatgericht handelen vanuit slimme zelfreflectie, de bron.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor jou als ondernemer?
Als ondernemer om dit gedachtegoed naar een breder platform te brengen. Dat levert de maatschappij veel op.

Wie/wat inspireert jou?
Mensen die ook een groter belang voor ogen hebben dan alleen hun eigen gewin en ego en zo een bijdrage aan de samenleving leveren.

Welke tip heb je voor andere ondernemers?
Onderzoek je eigen waarden, handel daar slim naar en trek op deze manier de juiste klanten aan.

Hoe blij ben je met Slimmeboekhouding?
Zeer blij: dankzij de zorgvuldige en overzichtelijke opzet heb ik meer inzicht in mijn geldstromen. Hierdoor kan ik beter mijn strategie bepalen.

Wil je meer weten over Hans Luijendijk Mental Coaching uit Castricum?
Klik hier om de website te bezoeken.

Even voorstellen: Bas Blum – stagiair bij Slimme Boekhouding

Kun je wat over jezelf vertellen?

Mijn naam is Bas Blum en ik zit in het derde jaar van de studie bedrijfseconomie aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik loop momenteel stage bij Slimme Boekhouding B.V. voor 20 weken. Ik hoop door deze leerzame periode wat meer te weten te komen over de financiële aspecten van het bedrijfsleven en wil graag ontdekken waar ik me in mijn verdere studie in wil ontwikkelen. Naast mijn studie sport ik en breng ik graag tijd door met mijn vrienden.

Welke rol heb je binnen Slimme Boekhouding B.V.

Binnen Slimme Boekhouding B.V. ben ik verantwoordelijk voor de boekhouding van verschillende klanten.

Wat heb je geleerd in de eerste weken?

Binnen de eerste weken bij Slimme Boekhouding B.V. heb ik geleerd hoe je de boekhouding van klanten op een zo efficiënt mogelijke manier kan doen. Ik ben ook aan de slag gegaan met BTW aangiftes en het samenstellen/ controleren van jaarrekeningen.

Zou je andere stagiaires aanbevelen bij Slimme Boekhouding B.V.?

Wanneer je van uitdagingen houdt, is dit een perfecte stageplek. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en je leert boekhouden op een unieke wijze. Binnen Slimme Boekhouding B.V. krijg je goede begeleiding en er hangt een leuke werksfeer. De hierboven genoemde punten zorgen voor een perfecte basis voor later. Om deze reden raad ik Slimme Boekhouding zeker aan als stageplek!

CHECKLIST: IS JE HUIDIGE ACCOUNTANT/BOEKHOUDER AAN VERVANGING TOE?

Het verbaast ons wekelijks welke verhalen wij van nieuwe klanten te horen krijgen over hun boekhouder/accountant. Op basis hiervan hebben we een checklist gemaakt, zodat je zelf kunt nagaan wanneer het tijd is om jouw accountant/boekhouder te vervangen. (p.s. overal waar je hieronder boekhouder leest, kan dit ook je accountant betreffen)

  • Je boekhouder is niet goedkoper geworden de laatste 5 jaar

Door digitalisering is het verwerken van jouw administratie minder tijdrovend geworden. Dit leidt tot minimaal 30% kostenverlaging.

Wanneer klanten naar ons overstappen zien we zelfs regelmatig kostenbesparingen van meer dan 50%!

  • Je hebt niet wekelijks zicht op hoe je ervoor staat

Kun jij niet via een app direct zien hoe je ervoor staat, maar krijg je eenmaal per jaar (laat) achteraf inzicht? In deze tijd van digitalisering is je administratie altijd bij en weet je op elk moment hoe je ervoor staat.

Wij zorgen ervoor dat een team van specialisten de door jouw ingestuurde informatie verwerkt en dat je wekelijks inzicht hebt via app en computer.

Dashboard Slimmeboekhouding
  • Je ontvangt jaarlijks een papieren jaarrekening waar je voor betaalt 

Sinds november 2015 is een jaarrekening voor de micro-ondernemer (waar 90% van het MKB onder valt) niet meer verplicht, ook niet voor de BV. Heeft jouw boekhouder al aan je gevraagd of je het nog wilt ontvangen of wordt dit achterwege gelaten omdat men bang is voor omzetverlies? 

Bij ons zit de jaarrekening niet in het standaard jaarbedrag. Alleen wanneer jij een jaarrekening nodig hebt voor bijvoorbeeld financiering, dan maken we die op verzoek (en betaal je er dan pas voor).

  • Er is geen bankkoppeling geactiveerd

Het is al jaren mogelijk om je bankgegevens dagelijks digitaal in te lezen in de administratie. Dit voorkomt dat bankafschriften nog handmatig moeten worden ingevoerd en voorkomt onnodig werk (en hoge facturen van je boekhouder).

Alle klanten van ons hebben een live koppeling met de bank of leveren een MT940 bestand aan waardoor wij kosteneffectief de bankafschriften verwerken.

  • Je levert alles geprint (in ordners) aan

Lever je je administratie nog op papier aan? Je boekhouder is hier blij mee, want het kost veel tijd om dit te verwerken en zorgt voor een mooie omzet….. 

Bij ons komt jouw verkoopfactuur direct in de administratie na verzending, inkoopnota’s stuur je met 1 klik door per e-mail en van je kassabonnen maak je met de app een foto. 

Komen één of meerdere items hierboven je bekend voor? Kom kennismaken met Slimmeboekhouding: gemak en kwaliteit tegen een eerlijke prijs!

PERSBERICHT: LANCERING SLIMME BOEKHOUDING IN OFFICE CENTRE ALKMAAR

ALKMAAR 7 mei 2019

Slimme Boekhouding opent een shop-in-shop op zaterdag 11 mei in de Office Centre vestiging in Alkmaar. Op deze dag is van 10.00 uur tot 16.00 uur de heropening van Office Centre aan de Koraalstraat 5A te Alkmaar.

 “Office Centre is sinds vorig jaar weer in Nederlandse handen en sinds die tijd wordt er keihard gewerkt om het lokale ondernemerschap weer terug te brengen” aldus Richard Houppermans, algemeen directeur Office Centre. “Met de komst van Slimme Boekhouding in onze vestiging in Alkmaar bieden wij onze klanten een regionaal boekhoudkantoor die gemak, kwaliteit en een lage prijs aanbiedt”.

“De doelgroep van de fysieke Office Centre locaties: zzp’ers en ondernemingen tot 10 medewerkers, is hetzelfde als dat van ons”, aldus Willem Visser één van de drie oprichters van Slimme Boekhouding. “Het ontzorgen van ondernemers door ze niet zelf hun boekhouding te laten doen maar het digitaal naar ons te sturen, is een groot succes sinds wij begin 2017 met Slimme Boekhouding begonnen zijn”. “Wij zijn trots dat we deze samenwerking met Office Centre aangaan en verwachten na een succesvolle pilot onze formule verder uit de kunnen breiden in de overige 38 vestigingen van Office Centre in Nederland”.

Meer info: www.slimmeboekhouding.nl 

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Visser, 06-45066554 of per e-mail: willem@slimmeboekhouding.nl

Over Slimme Boekhouding:
Slimme Boekhouding is een initiatief van Taco Luiken, Maurice Vollemans en Willem Visser. Allen hebben ruime ervaring in de accountancy en zijn fiscaal geschoold. Slimme Boekhouding biedt ondernemers gemak en kwaliteit tegen een lage prijs door het aanbieden van een digitale oplossing waarmee de boekhouding extern wordt verwerkt, gecombineerd met een uitstekende service!